Privacy wetgeving per 25 mei 2018

De privacy van onze leden is erg belangrijk.

Daarom is hieronder te lezen hoe, waar en wanneer persoonsgegevens worden gebruikt. 

 

PRIVACYVERKLARING van Dance 2 Beats, gevestigd te Rotterdam. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Dance 2 Beats verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Dance 2 Beats verwerkt persoonsgegevens van het inschrijfformulier als u lid wordt van onze studio.

Dance 2 Beats verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam (b) adres (c) e-mailadressen (d) telefoonnummers (e) geboortedatum (f) aanmeldingsdatum (g) geslacht (h) bankgegevens (i) voor jeugdleden naam en contactgegevens van ouder(s) of voogd

 

Dance 2 Beats kan deze gegevens gebruiken om:

(a) contributie automatisch te incasseren (b) contact met u op te nemen (c) informatie/nieuwsbrieven te verzenden (d) het lidmaatschap te effectueren

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met de ledenadministratie via t.dance2Beats@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Dance 2 Beats persoonsgegevens verwerkt (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring (c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Dance 2 Beats

 

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in onze ledenadministratie. De ledenadministratie is een Excel file welke op een beveiligde device staat. De ledenadministratie is alleen toegankelijk voor het management van Dance 2 Beats. Incasso opdrachten gaan rechtstreeks naar de bank via een beveiligde verbinding. Dance 2 Beats zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Bij einde lidmaatschap worden uw gegevens gewist.

 

4. DERDEN

Dance 2 Beats zal uw gegevens niet aan derden verstrekken tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Dance 2 Beats daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

5. BEELDMATERIAAL

Er kunnen foto’s of filmpjes worden genomen van leden binnen of buiten de studio voor het vastleggen van demonstraties of voor reclame doeleinden. Mocht u niet willen dat er een foto/filmpje wordt gemaakt/verspreid waar u of uw kind op staat, dan geeft u dit z.s.m. aan ons door via t.dance2beats@gmail.com.

 

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.