Huisregels Dansschool Dance 2 Beats               

Om de gezellige sfeer in onze dansstudio te behouden, heeft dansschool DANCE 2 BEATS een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen leerlingen en bezoekers deze regels door te nemen en zich hieraan te houden.

 

In en om de dansstudio’s

·  Iedereen die bij dansschool DANCE 2 BEATS danst is behulpzaam en aardig tegen elkaar.

·  Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan eigendommen van de dansschool en leerlingen.

·  Dansschool DANCE 2 BEATS is niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van uw eigendommen.

·  Dansschool DANCE 2 BEATS heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen toegang tot de dansschool te weigeren.

·  Eten in de dansstudio’s is niet toegestaan. Mocht je toch iets willen eten dan kan dat in de hal van de accommodatie. Het meenemen van een flesje/bidon water is toegestaan, pakjes in de dansstudio’s zijn niet toegestaan.

·  Gebruik de ruimtes waarvoor ze zijn. Omkleden in kleedkamers. Voor aanvang van jouw les kun je rustig wachten in de hal van de accommodatie.

·  Iets kwijtgeraakt? Vraag het aan de dansdocente, zij neemt de spullen mee!

 

Tijdens de lessen

·  Graag op tijd aanwezig zijn in de lessen.

·  Laat kinderen voor de les naar de wc gaan.

·  Voor de veiligheid mogen er geen kettinkjes en grote oorbellen gedragen worden tijdens de les.

·  Kauwgum mag niet genuttigd worden tijdens de les.

·  Het is helaas niet toegestaan vrienden/vriendinnen voor de gezelligheid te laten kijken tijdens de lessen. Vrienden/vriendinnen die misschien ook op dansles willen zijn natuurlijk altijd van harte welkom voor een proefles.

·  Als je niet kunt komen, dan graag vooraf afmelden voor de les. Dit kan via de groepsapp of een bericht op het telefoonnummer van de dansschool: 06 - 52 46 68 32.

·  Tijdens het dansen is het verplicht om geschikte danskleding aan te hebben en juiste schoenen, zie 'dansschoenen' op de website . Spijkerbroeken zijn tijdens de les niet toegestaan. 

·  Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de studio’s te betreden.

·  Bij deelname aan onze danslessen en/of de door ons georganiseerde evenementen/voorstellingen, geef je automatisch toestemming om gefilmd/gefotografeerd te worden. Deze foto’s en films kunnen door de dansschool worden gebruikt voor promotiedoeleinden oa op social media kanalen zoals: TikTok, Facebook en Instagram.

·  Leerlingen die de lessen verstoren door ongepast gedrag krijgen een waarschuwing. Indien nodig worden ook de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld. Bij aanhoudend ongepast gedrag kan dit verwijdering van de dansschool tot gevolg hebben. Verwijdering uit de dansschool geeft geen recht op restitutie van het lesgeld.

·  Voor de veiligheid van de leerlingen mag er niet gerend worden voor, tijdens of na de lessen.

 

Overige

·  Je kunt ons volgen op Facebook en/of Instagram. Je vindt ons onder de naam ‘DANCE 2 BEATS’.

·  Opzeggingen ontvangen alleen via de mail (t.dance2beats@gmail.com).

·  Indien er naar een optreden toe gewerkt wordt en je niet mee kunt doen aan het desbetreffende optreden, vragen wij je dit zo snel mogelijk te melden aan de dansdocente, zodat wij rekening kunnen houden met het maken van de choreografie en kostuums.

·  Rondom voorstellingen en andere optredens wordt er van de leerlingen verwacht dat zij zoveel mogelijk in de les aanwezig zijn om mee te kunnen doen aan alle repetities.

·  Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is behoudt DANCE 2 BEATS zich het recht voor om de les te annuleren.

·  DANCE 2 BEATS behoudt zich het recht voor om lessen te annuleren bij barre weersomstandigheden, waarbij het onverantwoordelijk is om zowel docenten als leerlingen naar de dansschool te laten komen.

·  Als een dansles komt te vervallen vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

·  De dansschool is over het algemeen gesloten tijden de schoolvakanties en officiële feestdagen. Meer informatie hierover vind je op onze website.

·  Dansschool DANCE 2 BEATS heeft het recht om tarieven, openingstijden, lestijden- dagen en –reglementen te wijzigen.

 

Aansprakelijkheid

·  Voor de door jou gemaakte schade in de dansschool kun je aansprakelijk worden gesteld.

·  Dansschool DANCE 2 BEATS stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of beschadiging van jouw eigendommen.

·  Dansschool DANCE 2 BEATS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel- of andere schade, ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere (buiten) activiteiten van de dansschool of als gevolg van het verblijf in de dansschool.

 

Wedstrijdgroepen: 

·  Om in een selectiegroep te komen wordt de leerling (en ouders/verzorgers) door een docent benaderd. Het is helaas niet mogelijk om zelf iemand aan te dragen voor de selectiegroep.

·  Leerlingen die in een selectiegroep dansen volgen daarnaast ook verplicht één reguliere les.

·  Leerlingen van de selectiegroepen worden verplicht gesteld te dansen op zwarte danssneakers of jazzschoenen.

·  Deelname aan de door ons georganiseerde optredens is voor leerlingen van selectiegroepen verplicht.

·  Leerlingen van de selectiegroepen zijn net als wij erg gemotiveerd om te trainen en geweldige optredens neer te zetten. Dit houdt in dat zij geen één selectieles mogen missen (m.u.v. ziekte).

·  Bij te weinig motivatie, het missen van te veel lessen (3x) of niveaustagnering kunnen wij, na een waarschuwing en contact met de ouders/verzorgers, besluiten om de leerling niet meer deel te laten nemen aan de desbetreffende selectiegroep.

·  Wij willen onze selectieleerlingen vragen op te zeggen voor de meivakantie wanneer zij volgend dansseizoen niet meer willen deelnemen aan de selectie.

 

Veel Dansplezier allemaal!